Ba Vì (Hà Nội) - Chuyến đi bất ổn và những trải nghiệm khó quên

Ba Vì (Hà Nội) - Chuyến đi bất ổn và những trải nghiệm khó quên

Nghỉ dưỡng & Chăm sóc sức khỏeThiên nhiên & Hoạt động ngoài trời
0 (0 đánh giá)

Ảnh

https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657532133168_%242b%2412%24Fjj
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657532133601_%242b%2412%24MjF
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657532134034_%242b%2412%24c3q
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657532134500_%242b%2412%24JQ3
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657532134899_%242b%2412%24dCY

Nội dung


Chuyến đi

  • Cắm trại tại khu camping Medi Thiên Sơn

   Khu du lịch Medi Thiên Sơn

   16:00 - 23:30

   ~ 1,150,000đ