Bình Liêu tháng 10

Bình Liêu tháng 10

Tham quanNghệ thuật & Văn hóaThể ThaoThiên nhiên & Hoạt động ngoài trời
0 (0 đánh giá)

Ảnh

https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531311008_%242b%2412%24.ox
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531311524_%242b%2412%24nsf
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531311944_%242b%2412%247UM
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531312386_%242b%2412%24b3r
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531312782_%242b%2412%24x2l
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531313190_%242b%2412%24/2.
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531313604_%242b%2412%2482B
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531314010_%242b%2412%2471l
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531314472_%242b%2412%24z66
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531314858_%242b%2412%24r6u
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531315226_%242b%2412%24LM7
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531315640_%242b%2412%24AJz
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531316069_%242b%2412%24u8O
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531316545_%242b%2412%24HyW
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531316929_%242b%2412%24UQh
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531317318_%242b%2412%24B8j
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531317729_%242b%2412%24tvm
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531318121_%242b%2412%24fOB
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531318553_%242b%2412%24ENQ
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531318959_%242b%2412%241NG

Nội dung


Chuyến đi

  • Di chuyển HN lên Bình Liêu

   16:00 - 23:00

   ~ 180,000đ

  • Nghỉ đêm tại Homestay Hoàng Sằn

   Homestay Bình Liêu (Hoàng Sằn)

   23:00 - 23:30

   ~ 850,000đ