Cao Bằng 2N1Đ chỉ với 1tr3

Cao Bằng 2N1Đ chỉ với 1tr3

Tham quanNghỉ dưỡng & Chăm sóc sức khỏeThiên nhiên & Hoạt động ngoài trời
5 (4 đánh giá)

Ảnh

https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533581399_%242b%2412%24LG9
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533581935_%242b%2412%24fcd
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533582406_%242b%2412%24.Lr
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533582814_%242b%2412%243t5
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533583250_%242b%2412%244E8
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533583674_%242b%2412%241Ik
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533584097_%242b%2412%24wvU
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533584530_%242b%2412%24fy5
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533584955_%242b%2412%24DjW
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533585391_%242b%2412%240X3
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533585823_%242b%2412%24nR5
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533586258_%242b%2412%24uvi
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533586681_%242b%2412%24lx0
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533587134_%242b%2412%24UXZ
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533587559_%242b%2412%24KQN
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533587959_%242b%2412%24wjs
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533588382_%242b%2412%248D5
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533588853_%242b%2412%24GmB
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657533589243_%242b%2412%24Jpl

Nội dung


Chuyến đi

  • Di chuyển Hà Giang - Cao Bằng

   Tp. Cao Bằng

   12:00 - 21:00

   ~ 400,000đ

  • Chọn AK Homestay làm chốn nghỉ lưng

   AKhome - Homestay

   21:30 - 22:00

   ~ 600,000đ