Cao Bằng 3N2Đ của nhà Mỡ

Cao Bằng 3N2Đ của nhà Mỡ

Tham quanNghỉ dưỡng & Chăm sóc sức khỏeThiên nhiên & Hoạt động ngoài trời
0 (0 đánh giá)

Ảnh

https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046856309_%242b%2412%24BzL
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046856783_%242b%2412%242qE
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046857230_%242b%2412%24YDa
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046857678_%242b%2412%24KSY
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046858102_%242b%2412%24PJq
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046858540_%242b%2412%24MGL
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046858993_%242b%2412%2443n
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046859401_%242b%2412%244e/
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046859848_%242b%2412%24jGj
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046860281_%242b%2412%24VK1
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046860699_%242b%2412%24lXs
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046861115_%242b%2412%24QjO
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046861574_%242b%2412%24aaG
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046861992_%242b%2412%240/S
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046862390_%242b%2412%24/9S
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046862834_%242b%2412%24Dfl
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046863233_%242b%2412%24gC1
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046863653_%242b%2412%240L9
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046864088_%242b%2412%24kPw
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1658046864483_%242b%2412%24c6I

Nội dung


Chuyến đi

  • Đi xe từ Hà Nội - Cao Bằng

   Nhà Xe Đức Hường

   06:30 - 12:30

   ~ 1,050,000đ

  • Nghĩ dưỡng tại Mế farmstay

   MẾ FARMSTAY

   13:00 - 13:30

   ~ 1,000,000đ

  • Tham quan khu di tích Pác Bó

   bản Pác Bó

   14:00 - 17:00

   ~ 435,000đ