Có một Phú Yên thật khác (Vịnh Xuân Đài, Tx. Sông Cầu) 4N3Đ

Có một Phú Yên thật khác (Vịnh Xuân Đài, Tx. Sông Cầu) 4N3Đ

Tham quanNghỉ dưỡng & Chăm sóc sức khỏeẨm thựcGiải tríThiên nhiên & Hoạt động ngoài trời
5 (0 đánh giá)

Ảnh

https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899867929_%242b%2412%24lxp
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899868362_%242b%2412%24kL8
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899868805_%242b%2412%24lyk
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899869233_%242b%2412%24aRj
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899869657_%242b%2412%24f7G
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899870077_%242b%2412%24zCU
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899870531_%242b%2412%24h6x
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899870975_%242b%2412%24NvJ
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899871406_%242b%2412%24mgH
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899871777_%242b%2412%24uEN
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899872201_%242b%2412%2499t
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899872658_%242b%2412%24Iea
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899873090_%242b%2412%24d7r
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899873516_%242b%2412%24fGU
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899873938_%242b%2412%24MQD
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899874340_%242b%2412%24lzh
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899874785_%242b%2412%24jsk
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899875214_%242b%2412%24Aym
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899875647_%242b%2412%24tUq
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657899876088_%242b%2412%247X5

Nội dung


Chuyến đi

  • Nghĩ dưỡng tại Quê Tôi Village resort

   Que Toi Village

   15:00 - 15:15

   ~ 1,800,000đ

  • Thưởng thức bữa tối Hải sản Cu Ba

   Quán Hải Sản Cu Ba thị xã Sông Cầu

   19:00 - 21:00

   ~ 0đ