Hướng dẫn đi thuyền trên sông Nho Quế (Hà Giang)

Hướng dẫn đi thuyền trên sông Nho Quế (Hà Giang)

Tham quanGiải tríThiên nhiên & Hoạt động ngoài trời
0 (0 đánh giá)

Ảnh

https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657532666858_%242b%2412%244SU
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657532667316_%242b%2412%24U66

Nội dung


Chuyến đi

  • Đi thuyền trên sông Nho Quế

   Sông Nho Quế

   09:00 - 12:00

   ~ 0đ