Khám phá một Cao Bằng kỳ ảo trong sương

Khám phá một Cao Bằng kỳ ảo trong sương

Tham quanNghỉ dưỡng & Chăm sóc sức khỏeThể ThaoThiên nhiên & Hoạt động ngoài trời
0 (0 đánh giá)

Ảnh

https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537375210_%242b%2412%24ay8
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537375687_%242b%2412%24oGb
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537376106_%242b%2412%24iGw
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537376524_%242b%2412%24neF
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537376954_%242b%2412%24U9h
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537377385_%242b%2412%24SM3
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537377767_%242b%2412%24xu0
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537378199_%242b%2412%24nl.
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537378652_%242b%2412%24qAC
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537379070_%242b%2412%24oPh
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537379520_%242b%2412%24ZXi
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537379933_%242b%2412%24ebV
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537380370_%242b%2412%24FKj
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537380797_%242b%2412%24dQO
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537381226_%242b%2412%24m9J
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537381659_%242b%2412%246Ae
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537382084_%242b%2412%24KSA
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537382521_%242b%2412%24YB4
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537382943_%242b%2412%24OKY
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657537383363_%242b%2412%24HWv

Nội dung


Chuyến đi

  • Phượt Hà Nội - Cao Bằng

   Cảng hàng không quốc tế Nội Bài

   07:00 - 18:00

   ~ 630,000đ

  • Check in Homestay Pỉ Nọong xinh xỉu

   Pỉ Noọng Homestay Cao Bằng

   18:00 - 18:30

   ~ 500,000đ