Mộc Châu những ngày so chill

Mộc Châu những ngày so chill

Tham quanNghỉ dưỡng & Chăm sóc sức khỏeẨm thựcGiải tríThiên nhiên & Hoạt động ngoài trời
5 (1 đánh giá)

Ảnh

https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530345124_%242b%2412%24U.x
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530345597_%242b%2412%24cfI
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530346018_%242b%2412%24ye3
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530346411_%242b%2412%24yqy
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530346829_%242b%2412%24OKz
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530347293_%242b%2412%24XjF
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530347726_%242b%2412%249LJ
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530348158_%242b%2412%24j91
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530348594_%242b%2412%24daT
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530349005_%242b%2412%24WmG
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530349423_%242b%2412%24Q1V
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530349854_%242b%2412%249iX
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530350285_%242b%2412%24n54
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530350716_%242b%2412%24ti5
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530351121_%242b%2412%24ucS
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530351568_%242b%2412%240FS
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530351986_%242b%2412%24NRe
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530352423_%242b%2412%24pO6
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530352921_%242b%2412%24/aT
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657530353398_%242b%2412%24i4k

Nội dung


Chuyến đi

  • Di chuyển lên Mộc Châu

   06:00 - 12:00

   ~ 480,000đ

  • Cắm trại giữa rừng mơ - The Camp Mộc Châu

   Đông Sang

   12:30 - 13:00

   ~ 1,490,000đ

  • Ngắm hoa nở trên Vườn Mơ 82 Mộc Châu

   Plum blossom Farm ( Vườn Hoa Mơ)

   14:00 - 16:00

   ~ 20,000đ