Phan Thiết Mũi Né - Chuyến đi phượt đầu tiên của tuổi 33

Phan Thiết Mũi Né - Chuyến đi phượt đầu tiên của tuổi 33

Tham quanNghỉ dưỡng & Chăm sóc sức khỏeẨm thựcGiải tríThiên nhiên & Hoạt động ngoài trời
0 (0 đánh giá)

Ảnh

https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531126236_%242b%2412%24Lpl
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531126680_%242b%2412%244Un
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531127105_%242b%2412%24nbc
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531127518_%242b%2412%24Ehf
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531127935_%242b%2412%24zvT
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531128362_%242b%2412%24Wgo
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531128813_%242b%2412%24K2h
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531129246_%242b%2412%24UvB
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531129675_%242b%2412%24b1Z
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531130093_%242b%2412%24I0P
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531130537_%242b%2412%24hXr
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531130952_%242b%2412%24Y.4
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531131350_%242b%2412%244M5
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531131776_%242b%2412%24uJu
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531132192_%242b%2412%244fs
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531132632_%242b%2412%246e2
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531133089_%242b%2412%24bLs
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531133510_%242b%2412%24CyJ
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531133934_%242b%2412%24jIg
https://piratera-user-info.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/1657531134399_%242b%2412%24Ekn

Nội dung


Chuyến đi

  • Di chuyển SG - Phan Thiết

   Tp. Phan Thiết

   04:00 - 09:00

   ~ 200,000đ

  • Nghỉ dưỡng tại "ốc đảo xanh" Meraki Oasis Hotel

   Meraki Oasis

   12:00 - 12:30

   ~ 1,200,000đ

  • Ăn trưa cơm gà Hạnh Hương

   CƠM GÀ HẠNH HƯƠNG

   12:30 - 13:30

   ~ 0đ

  • Đến Tháp Posha-Inu khám phá văn hóa Champa

   Tháp Chăm Po Sah Inư

   14:00 - 15:00

   ~ 20,000đ

  • Bãi đá Ông Địa - tọa độ check in thú vị

   Bãi đá Ông Địa

   15:30 - 16:30

   ~ 0đ

  • Ăn đồ Thái tại Chameleon Beach Bar

   Chameleon Beach Bar Dance

   18:00 - 19:30

   ~ 0đ